Pædagogisk motivationsarbejde

Hvordan arbejder vi motiverende med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne og samtidigt misbrug, i en pædagogisk dagligdag?

VAMiS udbyder et 3-dages kursus i Pædagogisk motivationsarbejde. Der er to sammenhængende kursusdage og en efterfølgende opfølgningsdag.

Kurset kan med fordel kombineres med vores andet faste kursus i Misbrug og særlige målgrupper. Rækkefølgen er ikke afgørende, men der vil være grundlæggende viden om målgruppen og misbrug på kurset i Misbrug og særlige målgrupper, som derfor med fordel kan tages først.

Kurset i Pædagogisk motivationsarbejde er rettet mod social- og sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne på et botilbud, i en bostøttefunktion, som myndighedsrådgiver, misbrugsbehandler eller tilsvarende.

På kurset lærer du om Den motiverende samtale (MI) som tilgang og samtaleform. Undervisningen har fokus på anvendelsen af samtaleteknikken fra MI i arbejdet med mennesker med kognitive vanskeligheder, og i en dagligdag, hvor man som medarbejder ikke udelukkende arbejder med samtaler/samtalebehandling.  

På kurset vil du desuden blive introduceret til ånden i MI som en overordnet tilgang til at arbejde med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne. Det er en tilgang, der bygger på anerkendelse og accept, ligesom der arbejdes med borgernes egen indre drivkraft ift. forandring. Tilgangen gør op med den ”fikse-tendens” som vi inden for de forskellige omsorgsfag ofte er præget af, og den understreger i stedet borgerens selvstændighed og sætter spot på de drømme og ønsker, som alle mennesker har – også mennesker med nedsat psykisk funktionsevne og samtidigt misbrug.

Kurset er baseret på William R. Miller og Stephen Rollnicks metode MI (Motivational Interviewing) og Per Revstedts bog Motivationsarbejde og består af en kombination af undervisning og samtaletekniske øvelser.

Følgende emner berøres: 

 • Hvad er motivation
 • Målgruppen
 • Ånden og processen i pædagogisk motivationsarbejde
 • Samtaletekniske redskaber
  • Åbne spørgsmål
  • Reflekterende lytning
  • Opsummeringer
  • Anerkendelse og bekræftelse
  • At give information og råd
  • At arbejde med modstand/stagnation

Har du i forvejen uddannelse i MI, men finder kursusbeskrivelsen interessant, anbefaler vi, at du ringer for at afklare, om kurset er relevant for dig alligevel. 

Læs mere om VAMiS her

Del indhold