Misbrug og særlige målgrupper

Hvordan forstår og møder vi mennesker med nedsat psykisk funktionsevne og samtidigt misbrug?

VAMiS udbyder 2 dages kursus i viden om problematisk brug af rusmidler hos borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Kurset kan med fordel kombineres med vores andet faste kursus i Pædagogisk Motivationsarbejde. Rækkefølgen er ikke afgørende, men dette kursus indeholder en grundlæggende viden, som det andet kursus bygger videre på, og kan derfor med fordel tages først.

Kurset i Misbrug og særlige målgrupper er rettet mod social- og sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne på et botilbud, i en bostøttefunktion, som myndighedsrådgiver eller tilsvarende.


På kurset lærer du om misbrug, afhængighed og trang, samt hvordan målgruppen af mennesker med nedsat psykisk funktionsevne og samtidigt misbrug er særligt sårbare. Herunder hvilke risici og skadesvirkninger rusmiddelbruget medfører for målgruppen.

I netværket omkring borgere med nedsat psykisk funktionsevne spiller den social- eller sundhedsfaglige medarbejder ofte en vigtig rolle i den enkelte borgers liv. Som medarbejder er det dermed vigtigt, at have indsigt i nedenstående emner for at kunne styrke relationen til borgere med nedsat psykisk funktionsevne og samtidigt misbrug, samt at kunne agere hensigtsmæssigt i arbejdet med borgeren.

På kurset introduceres du derfor til en fordomsfri og åben dialog med borgeren, med henblik på at motivere borgeren til at tale om rusmiddelbruget og dermed at kunne forebygge eller begrænse udviklingen af et problematisk brug af rusmidler.

På de 2 kursusdage i VAMIS undervises der i emner som:

  • Forskellige kategorier af rusmidler og deres virkning og risici
  • Fysisk og psykisk afhængighed, samt trang
  • Målgruppens karakteristika
  • Målgruppens kognitive udfordringer
  • Risikofaktorer
  • Signaler på problematisk brug af rusmidler
  • Konsekvenser af et problematisk brug af rusmidler
  • Forandringscirklen som model til at forstå forandringsprocesser
  • Afdækning af evne, vilje og parathed til forandring


Undervisningen bygger på oplæg og flere praktiske øvelser/gruppearbejde.

Arbejder du med misbrugsbehandling og i forvejen har en stor viden om trang, afhængighed og rusmiddelbrug, anbefales dette kursus ikke. Vi udbyder et andet kursus om misbrugsbehandling til mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, som du kan høre mere om ved at kontakte os i VAMiS.

Har du i forvejen uddannelse i MI, men finder kursusbeskrivelsen interessant, anbefaler vi, at du ringer for at afklare, om kurset er relevant for dig alligevel. 

Læs mere om VAMiS her

Del indhold