For dig der arbejder med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne og samtidigt misbrug

VAMiS udbyder løbende kurser og temadage for social- og sundhedsfaglige medarbejdere.

Vi skræddersyr også kurser og oplæg til for eksempel misbrugscentre, botilbud og aktivitetstilbud i hele landet.

Vi kan også kontaktes ved behov for faglig sparring i borgersager.

De to faste kurser er:

VAMiS udbyder to dages kursus i viden om problematisk brug af rusmidler hos borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

Kurset er rettet mod pædagoger og andet social- og sundhedsfagligt personale, som arbejder motiverende med borgere med nedsat psykisk funktionsniveau og/eller psykiske og sociale udfordringer. Det kan eksempelvis være i en bostøttefunktion på et botilbud, eller måske noget helt andet.

To undervisere står ved en tavle. Tre kursister kigger på og den ene rækker hånden op.

Rusmiddelprotokol

VAMiS tilbyder at være facilitatorer på udarbejdelse af en rusmiddelprotokol på botilbud og lignende institutioner for mennesker med nedsat psykisk funktionsevne og samtidigt misbrug.

Du er meget velkommen til at kontakte os for at få mere information.

Læs mere om VAMiS her

Del indhold