Kvalitetsstandarder

Aalborg Kommune udarbejder årligt kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, træning og madservice. De beskriver den hjælp, du kan få og hvad du kan forvente som borger i Aalborg Kommune.

Kvalitetsstandarderne beskriver endvidere, hvad du kan forvente af de medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, samt hvad der forventes af dig.
 
Vi håber, kvalitetsstandarderne kan bruges som opslagsværk og som udgangspunkt for dialog mellem dig og de medarbejdere, du kommer i kontakt med, når du modtager hjælp i Aalborg Kommune.