Privat leverandør af hjemmehjælp og madservice

Borgerne kan frit vælge mellem de leverandører af personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice, der er godkendt af Aalborg Kommune.

Personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp

Aalborg Kommune tilvejebringer det frie valg af leverandører af personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp via udbud, som senest blev gennemført i 2018.

Det er derfor ikke muligt løbende at blive godkendt som leverandør af personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp.

Madservice

Aalborg Kommune tilvejebringer det frie valg af madleverandører via godkendelse. Kommunen godkender derfor løbende leverandører af madservice.

En leverandør kan blive godkendt til at levere mad med og uden udbringning. På denne side kan du læse mere om de krav, Aalborg Kommune stiller til leverandører af madservice.

Tilsyn

Aalborg Kommune fører tilsyn med, at alle leverandører - kommunale såvel som private - leverer hjælp i overensstemmelse med den visiterede hjælp, og har fokus på, at der er kvalitet i den hjælp, der bliver leveret.

Læs mere om tilsyn med hjemmeplejen i Aalborg Kommunes tilsynspolitik, der revideres minimum én gang årligt.

Kvalitetsstandarder

Aalborg Kommune udarbejder årligt kvalitetsstandarder, der beskriver den hjælp, borgerne kan få og hvad de kan forvente af de medarbejdere og leverandører, som leverer hjælpen.

Du kan finde kvalitetsstandarderne om personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, madservice og træning via denne side.

Del indhold

Fritvalgsblanket

Fritvalgsblanketten bruges, når et privat firma vil godkendes som leverandør af hjemmehjælp og madservice til kommunen.